Boka vårens kollektivtrafik- utbildning

Det är dags att lyfta blicken! 

Boka in en utbildning om strategisk politisk ledning av regional kollektivtrafik eller bara ett inspirationspass om utveckling av kollektivtrafiken.

Lyft blicken och se de stora linjerna, utan att förlora den enskilde resenärens perspektiv.

Lämplig till exempel för nämnder med ansvar för regional kollektivtrafik, politiska partier, organisationer med intresse av kollektivtrafik och företag och organisationer inom kollektivtrafiken.


erbjudande

Jag erbjuder mina kunskaper och tjänster inom tre olika områden .

Kategori

Utbildning 


Jag erbjuder utbildningar kring regional infrastruktur och kollektivtrafik med inriktning på strategisk politisk ledning. Utbildningen hjälper till att lyfta blicken och se de stora linjerna, utan att tappa bort kollektivtrafikens betydelse för den enskilde resenären.


Med min långa erfarenhet av att möta media i olika situationer kan jag stärka din förmåga att möta media och nå ut med ditt budskap.  

Kategori

Journalistik & utredning

Jag  kan bidra med både text och bild. Tar också fram rapporter och liknande.

Inriktningen är framför allt kring alkohol och narkotika, men jag tar även uppdrag utanför dessa områden.

Kategori

Public Affairs & förhandling

Inom ramen för Stratminds erbjuder jag mina tjänster inom Public affairs och förhandling.

Läs mer på Stratminds.

Coaching, stöd och råd

Jag erbjuder också stöd och råd till exempel i mediakontakter och politiskt ledarskap. Det kan handla om allt från ett enstaka tillfälle till mer återkommande stöd.ta kontakt!

Mejla mig om vad jag kan hjälpa dig med!
Namn E-post Meddelande Skicka in

Prenumerera på Uppspårat, mitt nyhetsbrev om kollektivtrafik och infrastrutur 

Prenumerera